VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Jakten på Ada

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av spillkonsept for basisferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse.

  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Spillutvikling
  • Multimediautvikling
  • Teknisk løsning

Utfordring / mål

Kan voksne ha skrive- og lesevansker? VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) ønsket et nettbasert spill som skulle trene basisferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet skulle passe for voksne som trengte trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige skulle også få god språktrening i dette spillet. Spillet skulle også passe for skoleungdom.

Løsning og resultat

Vi utviklet Jakten på Ada, et nettbasert spill, en løsning basert på «den gode historien» i form av en spennende og involverende reise. Vi ønsket et «jeg»-perspektiv for å gjøre spillet motiverende og personlig. I Jakten på Ada følger vi Ada på en mystisk reise gjennom Europa. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Spillet motiverer til læring og bidrar til å styrke voksnes kompetanse innen lesing, skriving og matematikk på en lekende og spenningsfylt måte. Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse, og det er tilrettelagt for de ulike brukerne.

“Dialog og samarbeid fungerte knirkefritt. Vi fant det veldig lett å snakke med og samarbeide med Mediafarm. De evnet både å lytte og være kreative, og servicen fra deres side var upåklagelig.” – Margrethe M. Svendsrud, prosjektansvarlig