15.08.2022

Det interaktive rollespillet som Mediafarm tidligere utviklet for Europaparlamentet, har vært en stor suksess. Nå har Europaparlamentet inngått en omfattende rammeavtale med Mediafarm om å etablere dette spillet i opptil 15 nye byer i andre medlemsland.

Det startet med at Mediafarm i 2007 ble tildelt kontrakten om å utvikle det interaktive rollespillet til Europaparlamentets besøkssenter i Brussel. Prosjektet ble vunnet etter internasjonal konkurranse. Med dette rollespillet kan besøkende ungdom lære om Europaparlaments politiske system ved å spille seg gjennom dramatiske hendelser og dilemmafylte politiske prosesser. Her får de oppleve å stå i tøffe beslutninger, debatter og takle en utfordrende og kritisk presse. Og da er det ikke rart at innlevelsen og engasjementet dette gir, også bidrar til god læring.

Det var nettopp dette Europaparlamentet ønsket og som Mediafarms løsning har levert på. Et læringsspill som virkelig ville engasjere den unge målgruppen, på et tema hvor man ellers ofte finner elevene sovende over skolebøkene. I dag kjøres dette læringsspillet fremdeles for fulle hus flere ganger om dagen i Brussel.

Med dette utgangspunktet valgte Europaparlamentet å etablere spillet også i deres besøkssentre i Strasbourg i Frankrike og i Tallinn i Estland. Elever fra disse landene kan delta i spillet på sine egne språk, siden spillet er utviklet i fullversjon på samtlige 24 offisielle språk for EU landene.

Nå ønsker Europaparlamentet at skoleelever i andre land skal få tilgang på den samme læringsopplevelsen. De har derfor inngått en rammeavtale med Mediafarm om bistand til etablering av spillet i opptil 15 nye byer i andre EU-land. Mediafarm er allerede i gang med arbeidet, og forventer at spillet er etablert i 5 nye land allerede innen 2022. Deretter står nye land for tur i 2023 og 2024.

Den nye rammeavtalen omfatter også support og vedlikeholdsavtaler for de enkelte spillene, sammen med muligheten for videreutvikling og oppdateringer. Alt i alt en prestisjetung og viktig avtale som setter Mediafarm på kartet som en stor internasjonal aktør i sitt segment.