Example One LÆRINGSTRENDER VI INVITERER TIL SEMINAR GÅ TIL SEMINAR HER


Digital læring og trender for fremtiden

Oppdatert! Webinar erstatter planlagt seminar


Da vi dessverre måtte avlyse vårt planlagte seminar: Digital læring og trender, har vi valgt å sette opp et webinar i dag kl. 14.00-15.00. Du vil her få presentert deler av den opprinnelige agenda.

Agenda
Re-tooling learing for speed of change? Neil Hanley, Ph.D., Head of Transformative Functions, Equinor University
Valg av DLP (Digital Learning Platform), LMS/LXP? v/Jann Svensen Aasebø, Mediafarm

For å delta på webinaret, klikk på linken under:

KLIKK HER

eller på linken nedenfor i fulltekst

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQwNmIzYmEtYWQxZC00NjIwLWFlNjktZGFlNjBiY2ZjNjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22187cc0ff-eb93-4b33-ad4e-5ee7057fe312%22%2c%22Oid%22%3a%226e17bfcd-a297-479b-9dde-68d15181aa47%22%7d