Besøkssenter og interaktive rollespill

Mediafarm utvikler besøkssenter og interaktive rollespill for både det norske og europeiske markedet. Noen referanser er Europaparlamentet, Stortinget, NHO, Stavanger Aftenblad og Nasjonalt Garborgsenter. Våre totalkonsepter for besøkssenter bryter med tradisjonell utstillings- og museumstankegang ved at vi vektlegger interaktive og involverende løsninger som engasjerer brukeren. I samarbeid med anerkjente arkitekt- og designbyråer skaper vi moderne opplevelsessentre som innbyr til interaktivitet mellom de besøkende og utstillingene.

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om besøkssenter og interaktive rollespill.


Interaktivt rollespill for Europaparlamenet


Mediafarm har utviklet det interaktive rollespillet i Europaparlamentets besøkssenter. Her inntar man rollen som parlamentariker og spiller seg gjennom det parlamentariske systemet i et engasjerende interaktivt rollespill.


Les mer


Engasjerende multimediebaserte rollespill

I rollespillene benytter vi multimedia og interaktivitet for å skape engasjement og læring. Ved hjelp av virtuelle rollefigurer, styringsprogram og multimediale virkemidler skapes kontinuitet og spenning. Spillene er historiedrevne hvor deltakerne selv er med på å påvirke både fremdrift og utfall.  Deltakerne lærer fordi de er involverte og engasjerte!


Prosjektlederen for Europaparlamentets besøkssenter, Alexander Kleinig, beskrev det som følgende: “We were asked to do something relative new, interactive and that would engage the young public. The student who play this game learn much more than they could ever learn in a classroom. They have to interact, to get the right information, make quick decisions and compromises – all the things a member of parliament has to do in his work. Students playing seem enthusiastic, and to have a lot of fun playing the game”

Les mer

Se alle utvalgte prosjekter

Her finner du mer informasjon om de konkrete prosjekter vi har utviklet.