E-læring av høy kvalitet

Å lære hører sammen med å oppleve noe – å bli engasjert. E-læring fra Mediafarm engasjerer og motiverer. Våre produksjoner kan være store eller enkle – felles for dem er kvalitet i pedagogiske valg, valg av riktige virkemidler og målet om en god brukeropplevelse.

Les mer

Se våre prosjekter

Her finner du mer informasjon om de konkrete prosjekter vi har utviklet.


E-læring tilpasset målgruppen


Hvilke forutsetninger, hvilken forkunnskap og hvilke behov har målgruppen din? Mediafarm utvikler skreddersydde løsninger for målgruppen din. Relevant innhold og gode pedagogiske virkemidler er fundamentet i gode løsninger, og en forutsetning for å oppnå læring.

E-læring for alle flater

I hvilken setting vil målgruppen din lære bestHvilke typer enheter vil de da brukeMediafarm leverer brukertilpasset e-læring for alle skjermflater (desktop, laptop, nettbrett og mobil). Dette innebærer blant annet responsivt design i HTML5 og tilpasning til WCAG 2.0 for universell utforming. Våre læringsprogrammer leveres i henhold til anerkjente tekniske standarder for enkel distribusjon på læringsplattformer (LMS).

Les mer

Se våre prosjekter

Her finner du mer informasjon om de konkrete prosjekter vi har utviklet.

E-læring som løser virksomhetsbehov

Hvilke behov har virksomheten dinMediafarm har siden 1996 jobbet med vidt forskjellige virksomheter og deres behov. Ønsker du å gi liv til ledernes kompetanse, endre fagpersonenes holdning eller motivere rådgiverne i deres jobb? Mediafarm vil jobbe tett med deg som oppdragsgiver i en strukturert prosjektprosess for å oppnå ønsket resultat. Prosessen inneholder alt fra å se på din virksomhets behov, formulere læringsmålutvikle løsningen og levere et kvalitetssikret læringsprogram


Et E-læringsprosjekt går gjennom ulike faser, fra analyse av læringsmål og definering av målgruppe, til ferdig produsert e-læringsprogram.Hovedfaser i utviklingsprosessen

Steg i utvikling av e-læringsprogram


Oppstart

Definere læringsmål og definere målgruppe

Konsept

Utvikle konsept og virkemidler som møter læringsmål

Manus

Forfatte tekster for innhold og kommentarspor

Innhold

Utvikle multimediainnhold som er definert i manus

Installasjon

Testing og installasjon av programmetUlike løsninger for ulike budsjetter

Mediafarm ønsker alltid å gi kundene god verdi for pengene. Ved å benytte en effektiv malbasert utviklingsmetode skaper skreddersydde læringskonsepter for den enkelte kunde som gir en god balanse mellom pris og kvalitet. Ulike kvaliteter og priser vil kreve ulike tilnærminger til løsninger, noe vi har lang erfaring med. Mediafarm tilbyr også kostnadseffektive løsninger basert på forfatterverktøy, hvor kunden kan gjøre deler av utviklingen selv om ønskelig.