Oppdragsfilm og film som virkemiddel

Film er et sterkt medium – også for å understøtte læring. Vi produserer frittstående oppdragsfilm og bruker film som et av flere virkemiddel i e-læringsløsninger og i læringsspill.


KONTAKT OSS

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om læringsspill.


Filmkompetanse


Mediafarm har utstrakt kunnskap om dramaturgi, fortellerteknikk og filmproduksjon. Fellesnevneren i våre produksjoner er evnen til å fortelle den gode historien. Vi gjennomfører ofte hele produksjoner selv, men bruker vårt nettverk av regissører, fotografer og redigerere etter behov. Vi står for idé, manus og storyboard, casting av skuespillere, opptak, klipp og postproduksjon.