Spill og læring.

Læringsspill (serious games) kan gi en spennende ramme for læring som virkelig engasjerer brukeren. Mediafarms læringsspill er basert på kjent spillmetodikk og pedagogikk. Vi tar utgangspunkt i en type spill og utarbeider et spillkonsept som passer til brukerne. Konseptet beskriver blant annet spilleregler, konkurranseelementer, læringsdesign og hvordan spillet kan vinnes – alene eller sammen med andre.


KONTAKT OSS

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om læringsspill.


På brukernes premisser


Spill motiverer og engasjerer, og skaper spennende rammer for læring. Spill gir nye muligheter for utforskning og simulering og spill setter brukeren i førersetet. Læringen skjer i større grad på brukernes premisser enn i lineære løsninger.


Ulike typer spill


Mediafarm utvikler læringsspill innenfor flere genrer; interaktive rollespill og simuleringer i besøkssentre, spill-apps, spill-elementer i e-læringsprogram og i installasjoner til bedrifter og museer. Flere av dem er også utviklet på flere plattformer slik at de er tilgjengelig for alle.


Case study – Vitenfabrikken

 I forbindelse med utstillingen “Det skal svara seg” ønsket Vitenfabrikken å få en digital installasjon som formidlet den lokale gründerånden i Sandnes. Utfordringen var å lage et læringsspill som både utfordret og involverte de besøkende. Spillet skulle fortelle noe om det å være gründer i dag, samt peke på forskjeller mellom forretningsdrift i dagens økonomiske klima sammenlignet med før i tiden. Les mer..