Universell utforming for Difi

Universell utforming for Difi

Mediafarm vant konkurransen om utviklingen av det digitale læringsprojsketet “Universell utforming” for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Hovedmålet med e-læringskurset er å bidra til økt bevissthet om universell utforming (uu), slik at virksomhetene i større grad inkluderer dette i sin forvaltning av nettløsninger. E-læringskurset skal bidra til å øke forståelsen for hvorfor det er viktig å lage nettsider som er universelt utformet og øke kunnskapen om hvilke konsekvenser manglende uu har for ulike brukere. Videre skal det skape bevissthet om nettredaktørens ansvar for universell utforming og øke ferdigheter hos nettredaktør i enkle testmetoder .

Vi gleder oss til den videre utviklingen av kurset på dette viktige tema!

Share

Thomas Holm