Brettspill er et suverent læringsformat som virkelig engasjerer gjennom bruk av kjent spilldynamikk. Her kan man gjøre komplekse fag og temaer både forståelige og minneverdige.

«Oi! Hva er klokka?» spør kunden. «Den er halv tolv!» svarer jeg. «Hæ? Har vi spilt i to og en halv time? Jeg skulle jo ha vært i et møte jeg nå!»

Når var sist du glemte tid og sted og forsvant inn et spillunivers hvor du og dine kolleger forsvarte dere med nebb og klør fra onde krefter – samtidig som dere lærte noe viktig? Har det aldri skjedd? Da er det på tide!

Brettspill som læringsformat har en rekke pedagogiske styrker, og anvendeligheten strekker seg over et bredt spekter av temaer og fagområder. Det gir en god arena for situert læring, hvor ansatte kan utforske og trene på reelle situasjoner i en ufarlig og lekpreget kontekst. Vi snakker om aktiv læring, hvor ansatte deltar direkte i læringsprosessen gjennom beslutningstaking og problemløsning. Når dette kombineres med spenning, følelser, samspill og teamarbeid har vi et kruttsterkt læringsformat som gir ansatte en unik læringsopplevelse som setter varige spor i hjernebarken. Det betyr stort læringsutbytte!

Temaer.


  • Cyber security
  • Endringsledelse
  • Salg- og service
  • HMS
  • Krisehåndtering
  • Code of conduct
  • Arbeidsmiljø
Risky Business! Cyber Security trening som får opp temperaturen og gjenspeiler virkeligheten

Mange bedrifter står overfor et økende behov for å styrke sin cybersikkerhet, men mangler ofte engasjerende opplegg for læring og bevisstgjøring.

Mediafarm har derfor designet brettspillet Risky Business spesifikt for dette behovet! Her vil spillerne håndtere realistiske cybersikkerhetsutfordringer, fra phishing-angrep til avanserte datainnbrudd, og lære hvordan samarbeid og proaktivitet kan styrke et selskaps forsvarslinjer.

Hovedelementet i Risky Business er selskapets dilemmaer knyttet til fordeling ressurser, hvor hver spiller må balansere tidsbruk og budsjettering mot behovet for å styrke sikkerheten. Valgene man gjør, fra å investere i ny teknologi til å trene ansatte, vil direkte påvirke selskapets sikkerhetsstatus.

Mediafarm tilbyr en fullversjon av spillet som varer mellom 1,5 til 2 timer og en hurtigversjon som kan spilles på omtrent 1 time, noe som gjør det fleksibelt nok til å passe inn i en travel arbeidsdag.

Risky Business i din bedrift


Mediafarm tilbyr «Risky Business» til bedrifter, både som et standardprodukt og som et tilpasset spill med muligheter for å tilpasse både innhold og profilere med selskapets logo og visuelle identitet.

Mediafarm tilbyr også fasiliterte sesjoner der våre erfarne gamere kommer ut til din bedrift og leder an gjennomføringen av spillet sammen med de ansatte.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan bruke spillet i din bedrift ,og hvordan det kan gjøre en forskjell i din bedrifts sikkerhetsstrategi? Kontakt Silje Bahr Ogne for en uforpliktende prat på epost: silje@mediafarm.no eller telefon: +47 942 96 459.