E-læring som engasjerer.


I Mediafarm er vi opptatt av å utvikle e-læring som gir brukerne gode læringsopplevelser. Fordi vi har sterk tro på at løsninger som engasjerer brukerne er de som gir best læringsutbytte. Og dette er jo hovedmålet for ethvert læringstiltak: at det faktisk virker, gir det forventede resultatet og er en verdifull investering i de ansatte og for organisasjonen.

Skreddersydd e-læring

Er målet med læringstiltaket ny kunnskap, nye ferdigheter, holdninger eller kanskje alt dette? Hvem er målgruppen og hvordan nås denne best? Mediafarm skreddersyr effektive og spennende løsninger tilpasset behovet og tar hensyn til alle disse faktorene.

Med vår brede utviklingskompetanse har vi mange pedagogiske virkemidler å spille på. Fra gode bilder, grafikk og tekster til animasjoner, dramatiserte filmsekvenser, gamification og bruk av 360 VR teknologi.

Vi kan derfor tilby dere unike muligheter til å utvikle spennende løsninger med de virkemidlene som når målgruppen best, og med et fokus på å skape best mulig læringseffekt.

Kostnadseffektiv e-læring

En viktig del av å være læringspartner for våre kunder er å dekke bedriften sitt totale behov med et bredt spekter av mulige løsninger og til ulike budsjetter. Vi har fokus på kostnader og effektive utviklingsprosesser som tilpasses det enkelte prosjektet og ambisjonene. Vi er derfor også gode på malbasert produksjon, bruk av forfatterverktøy og å produsere e-læring i samarbeid med kundene.

Prosjekter.


E-læring som del av en helhetlig kompetanse­strategi og ulike læringsløp.

E-læring er ofte ett av flere tiltak som inngår i et totalt læringsløp for brukerne. Vi i Mediafarm har lang erfaring med å utvikle digital læring og bidra på ulike måter inn i kundens kompetansestrategi. Les mer om dette og hva vi hjelper våre kunder med av rådgivning.

Vi er klare.


Foto: Montasje av Mediafarm ansatte.