Rom for læring.


Mediafarm har utviklet læringsrom og besøkssentre for blant annet Stortinget, Folketinget i Danmark, Europarlamentet, Andøya Space Center og andre. Disse sentrene gir ungdom, voksne og turister en anledning til å få nesten-virkelige læringsopplevelser innenfor områder som parlamentariske og demokratisk prosesser, vitenskap og samfunnskunnskap. Metodikken er en anvendbar ramme for læring for nærsagt alle tema.

Taktilt og digitalt

Læringsrom er både digitale og taktile. Hensikten er å skape et miljø for læring hvor vi tar i bruk pedagogisk metodikk, digitale og fysiske virkemidler i regisserte læringsaktiviteter.

Vi har bygget kulisser som romskip, parlamentssaler, TV-studio og mer som kulisser for ulike rollespill og læringsspill, og vi bruker vårt eget CMS og styringssystem COOL for å gjennomføre spill og styre interaksjon.

Interiør, kulisser og teknologi skaper læringsrommene. Besøkende tas inn i en sømløs læringsopplevelse og i et fysisk og virtuelt rom som gir innlevelse, engasjement og samhandling.

Prosjekter.


Et rom med mange muligheter for læring og interaktive opplevelser.

Et læringsrom er ikke begrenset til en type installasjon eller konsept, men setter en spennende ramme for læring. En ramme som kan brukes for de fleste bransjer, fagområder og tema. Det kan være multimediebaserte rollespill eller simulering, interaktive installasjoner eller ulike former for taktile simuleringer og oppgaver. Felles for løsningene er en engasjerende interaktiv opplevelse som trigger læring.

Vi er klare.


Foto: Montasje av Mediafarm ansatte.