Foto: Medarbeidere diskuterer idéer på kontoret.

Rådgiverrollen.


Rådgiverrollen skreddersyr vi ofte til det konkrete behovet dere som kunde har. Kanskje jobber dere med å sette opp en strategi og kompetanseplan, men er usikker på hva du bør prioritere, hvordan du bør prioritere og hvorfor? Eller er dere muligens i oppstarten med å utvikle et stort program, men trenger å bli utfordret på å konkretisere læringsløpet, læringsmål, valg av pedagogiske metoder og virkemidler, for å sikre best mulig læringseffekt. Når man starter på slike utfordrende oppgaver kan man fort se at dette er noe man ønsker hjelp til.

Andre oppgaver kan være å måle læringseffekten med tiltakene som skal utvikles, og finne ut hva som skal måles, hvordan og når. Eller kanskje trenger dere hjelp til å utvikle konsepter og løsninger på et spesifikt tema som passer godt til målgruppen. En målgruppe som gjerne er veldig sammensatt og har mange ulike behov. Mange kunder ønsker også bistand i egen produksjon. Det kan være opplæring i programvare, støtte underveis i egen produksjon eller ønske om at Mediafarm tar seg av mer avanserte elementer av innholdsutviklingen.

Prosjekter.


Som læringspartner ønsker vi å bistå våre kunder med alle aspekter av læring i bedriften. Rådgivning er for mange kunder en viktig del av dette.

Vi jobber som rådgivere på flere nivåer sammen med våre kunder, fra utarbeidelse til overordnet kompetansestrategi til rådgivning i hvordan utvikle et konkret e-læringsprodukt med best mulig effekt som hovedmål.

Vi har effektive verktøy som hjelper oss til å fasilitere prosesser og diskusjoner som igjen hjelper oss til å konkretisere læringsmål og ønsket effekt. Sammen med våre kunder, kreative mennesker og god metodikk designer og utvikler vi skreddersydde læringsprogrammer og læringsløp for ulike tema og målgrupper.

Vi er klare.


Foto: Montasje av Mediafarm ansatte.