En læringsopplevelse.


Digitale læringsspill bruker underholdningselementet som et spill gir, som en engasjerende ramme for læringen. Eller sagt på en annen måte, en læringsopplevelse for brukerne! Læringsspill kan brukes til å formidle ny kunnskap, endre holdninger eller adferd. Slike spill kan brukes innenfor de fleste tema og bransjer, og vil skreddersys for det aktuelle formålet.

Brukeren i fokus

Kraften i læringsspillene er at de er underholdende, engasjerende og utfordrende. Og ikke minst at brukeren selv settes i sentrum av handlingen, og dermed læringen. Slike spill har derfor en helt særegen evne til å involvere og aktivisere brukerne. Læringsspillene er ofte basert på et historiedrevet design hvor brukeren er den aktive part i fortellingen, og må løse utfordringer og dilemmaer for å komme videre i spillet og i fortellingen.

Ulike typer for ulike formål

Mediafarm utvikler flere typer læringsspill for ulike formål og budsjetter, og vi utvikler skreddersydde konsepter som treffer målgruppen på deres premisser. Spillene kan være nettbaserte, fysiske installasjoner i læringsrom eller begge deler. Det kan være multimediabaserte rollespill for gjennomføring i grupper eller spill for enkeltspillere.

Mediafarm har laget læringsspill for museer, parlamenter, utstillinger, og for statlige og private virksomheter.

Prosjekter.


Engasjerende læringsspill som er utviklet på brukernes premisser.

Spill motiverer og engasjerer, og skaper spennende rammer for læring. Spill gir nye muligheter for utforskning og simulering og setter brukeren selv i førersetet av handlingen. Læringen med bruk av spill skjer i større grad på brukernes premisser enn i lineære løsninger. Spill har derfor et fantastisk potensial som verktøy for læring.

Vi er klare.


Foto: Montasje av Mediafarm ansatte.