Vi gjør læring til
en opplevelse!


Mediafarm gjør læring til en opplevelse!Mediafarm har utviklet engasjerende multimediabaserte læringsløsninger siden 1996 –
digital læring, besøkssenter, læringsspill og film.


Digital læring

Mediafarm utvikler neste genenerasjons HTML5 basert digital læring. Vårt fokus er kvalitet og læringsverdi for brukeren.

Besøkssenter

Mediafarm utvikler besøkssentere og interaktive rollespill, noe vi har gjort for blant annet Stortinget og Europaparlamentet.

Læringsspill

Læring og motivasjon henger tett sammen, og spill vil for mange formål skape en engasjerende ramme for læring.

Film

Mediafarm har lang erfaring med å produsere og bruke film som effektivt virkemiddel i mange av våre læringsløsninger.

Så noen av disse prosjektene interessante ut?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for din bedrift.Et utvalg av våre kunder

Her er noen av selskapene vi har utviklet læringsløsninger for

Fremtidens
digitale læringsplattform


Mediafarm utvikler digital basert på HTML5. Dette gjør det mulig å levere digital læring til det meste av digitale enheter, ikke bare tradisjonelle datamaskiner stasjonert på kontoret.

Les mer
Her finner du siste nyheter fra oss i Mediafarm

Mediafarm bidrar til fremtidens læring

By Mediafarm / NYE PROSJEKTER
10 Jun 2021

Mediafarm bidrar til fremtidens læring

Etter Mediafarm fikk tildelt rammeavtale av NDLA (Nasjonal digital læringsarena), har vi utviklet flere spennende læringsressurser for videregående utdanning! Og NDLA sin visjon er nettopp: «Sammen skaper vi framtidas læring», noe vi synes det


Månedens sitat

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.

Benjamin Franklin - Writer, philosopher, scientist, politician, Founding Father, inventor and publisher.