20.05.2022

Frog, som er en del av Capgemini Invent og læringspartner Mediafarm AS har inngått en samarbeidsavtale for å tilby felles tjenester og produkter.

Det er stor etterspørsel etter både digitale læringsløsninger og tjenestedesign i bedriftsmarkedet, og selskapene samarbeider allerede på flere kundeprosjekter.

Målet er å sammen være en totalleverandør og kunne levere tjenester som spenner fra strategisk design, kartleggingstjenester og produktutvikling til utvikling av digitale læringsløsninger.

– Jeg synes dette samarbeidet er kjempespennende, sier daglig leder i Frog Stavanger, Annenita Bakker Schøyen.

– Vi i Mediafarm har lenge sett et behov i markedet for å kunne levere tjenestedesign og behovsanalyse i forbindelse med våre læringsløsninger. Våre prosjekter kan nå løses på en enda bedre måte, når vi kan tilby en designprosess i tillegg til digitale læringstiltak. Vi er derfor sikre på at kompetansen Frog og Mediafarm har til sammen, kan gi en unik løsning i mange prosjekter. Dette vil våre kunder ha stor nytte av, sier Thomas Holm og Silje Andresen i ledelsen i Mediafarm.

– Vi i Frog leter alltid etter nye måter å se verden på sammen med kundene våre, forteller Head of Agency i Frog Norge, Thordur Arnason.

– Gjennom gode, strategiske innovasjonsprosesser og utforskende tjenestedesign, gjennomfører vi prosjekter innen produktutvikling og kartlegging av nye forretningsmodeller. Vi møter ofte et sterkt behov for læring hos våre kunder, gjerne i form av opplæring i nye rutiner, nye produkter eller generell kunnskapsformidling. Å nå kunne tilby digitale læringsløsninger i våre prosjekter sammen med Mediafarm, blir en kjempefordel, avslutter han.

Frog og Mediafarm har også flyttet arbeidsplassene nærmere hverandre, for å enda bedre kunne samarbeide og utnytte kompetanse og erfaring på tvers av bedriftene. Virksomhetene er nå gode naboer i samme bygget i maskinveien 24, hvor også Capgemini holder til.