28.04.2024

Ønsker du å styrke IT-sikkerheten i din bedrift? Besøk oss på HR-Tech 30. april for en sniktitt på vårt nye brettspill, Risky Business! Lær strategisk forsvar mot cybertrusler gjennom spill, og engasjer dine ansatte i viktig sikkerhetsbevissthet!

Hvordan kan et brettspill bidra til å skape sikkerhetskultur?

Sikkerhet har aldri vært viktigere og arbeidet er krevende. Selv i de bedriftene hvor det er utviklet gode digitale læringsstrategier, retningslinjer og en forankret sikkerhetskultur er det noe som mangler, som bremser mulighetene for den solide og levende sikkerhetskulturen bedriftene trenger.

Engasjement og bevissthet.

For å skape security awareness er det viktig å forstå sammenhengen mellom sikkerhetstiltak og ulike typer angrep. Du må se hele bildet og kunne gjenkjenne svakhetene i din egen sikkerhet, både når det gjelder IT-sikkerheten og de ansattes bevissthet og atferd.

I brettspillet vårt Risky Business settes spillerne inn i en krevende situasjon hvor de må kjempe strategisk og målrettet mot en hacker, samtidig som de skal holde hjulene til bedriften i gang. Det handler om å forutse hackerens mål, prioritere riktig og samarbeide godt. Sikkerhetstiltak gjøres, både når det gjelder, IT, fasiliteter og de ansattes kunnskap og bevissthet. I løpet av en time før spillerne kjenne på kroppen hvordan et hackerangrep går for seg, hva som står på spill og hva som må til for å sikre seg.

Det skaper engasjement og bevissthet.

Treff oss på HR-tech 30. april!
Ønsker du å skape bevissthet rundt IT- sikkerhet på en engasjerende måte i din organisasjon? Ta turen innom vår stand og få en sniktitt på Cyber Security spillet vi nylig har utviklet!
Vi garanterer at det blir god stemning, høy puls og økt bevissthet. Brettspillet er kommet for å bli.