27.02.2024

Etter internasjonal offentlig konkurranse er vi stolte av å bli tildelt rammeavtalen om utvikling av et nytt interaktivt læringsspill om demokrati for Europaparlamentet. Rammeavtalen setter Mediafarms pedagogiske løsninger på kartet i store deler av Europa som i Eurpaparlamentes besøkssenter i Brussel, Luxemburg, Praha og Stockholm, og opptil 20 lokasjoner i andre EU-medlemsland.

Avtalen, som har en ramme på 100 millioner kroner, omfatter ikke bare utviklingen av, men også support, vedlikehold, og muligheten for fremtidige oppdateringer og videreutvikling 10 år frem i tid.

Med den nye rammeavtalen med Europaparlamentet får vi anledning til å bidra til opplysning og demokrati i Europa, samtidig som det gir Mediafarm et potensial for videre vekst. Vi er allerede godt i gang med arbeidet og forventer at spillet vil være ferdig produsert i 2025. Deretter skal det rulles ut til mange av de store byene i Europa.

Ved å navigere gjennom dramatiske hendelser og dilemmafylte politiske prosesser, tilbyr spillet ungdommer en unik mulighet til å erfare hva det vil si å være politiker. Her får de oppleve å stå i tøffe beslutninger, debatter og takle en utfordrende og kritisk presse. Og da er det ikke rart at innlevelsen og engasjementet dette gir, også bidrar til god læring. Elevene har muligheten til å delta på sine egne språk siden spillet er tilgjengelig på alle de 24 offisielle EU-språkene.

Vår reise med Europaparlamentet startet da vi i 2007 da vi vant oppdraget med å utvikle et rollespill som lar ungdom dykke inn i Europaparlamentets politiske system. Dette 1. generasjons interaktive spillet har vært en suksess i Brussel og mange andre steder i Europa, hvor det fortsatt i dag trekker fulle hus flere ganger daglig. Det er derfor ekstra gøy at Mediafarm får fornyet tillitt gjennom tildelingen av denne nye rammeavtalen.

Mediafarm har over 20 års erfaring i utvikling av digitale læringsspill, noe vi har gjort for kunder som Stortinget, NHO, Utenriksdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og sist for Folketinget i Danmark, med et spill som har vunnet flere internasjonale priser.

Nå er vi klare til å ta neste skritt. Denne nye avtalen med Europaparlamentet representerer en utvidelse av Mediafarms rekkevidde for våre løsninger, men også en mulighet til bidra til å forme fremtidige generasjoner av informerte og engasjerte europeiske borgere. Vi er stolte over å være en del av dette samfunnsoppdraget, og ser frem til de mulighetene som ligger foran oss!