06.01.2023

I kjelleren i det danske parlamentet, Folketinget, pågår harde forhandlinger og debatter mellom grupper av elever fra ungdomsskoletrinnet. Temperaturen er høy, engasjementet stort og de gir alt for å vinne frem med argumentene for sine partipolitiske fanesaker. Rollen de fikk som en del av spillet føles ikke lenger som en instruks, en tildelt rolle. Det er hvem de er, her og nå, tilstede i spillet. Normalt tilbakeholdne elever er plutselig uforknytte og engasjerte, deltar aktivt og med største iver. Et kjedelig tema fra samfunnskunnskapstimen har blitt til et spennende interaktivt læringsspill, hvor elevene ikke engang registrerer at de er midt i en heftig læringsprosess om demokratiet.

Vi i Mediafarm brenner for å lage gode læringsopplevelser. Løsninger som skaper læring gjennom å engasjere og motivere brukerne. Og da synes vi selvsagt det er ekstra gøy å få internasjonal anerkjennelse for arbeidet vårt med prisen vi nå har vunnet! Samtidig har vi fått muligheten til å bidra inn i det store samfunnsoppdraget, det å få ungdom til å forstå og engasjere seg i demokratiet. Dette har vi tidligere gjort for kunder som Utenriksdepartementet, Stortinget og Europaparlamentet. Og nå for det danske Folketinget.

Excellent Communications Design
Designprisen, gitt av German Design Award, er en av de mest anerkjente designprisene internasjonalt, og slikt sett et gjevt stempel å kunne sette på løsningen vi har utviklet. Prisen er tildelt for spillet «Politiker for en dag», et interaktivt læringsspill utviklet for Folketinget (parlamentet) i Danmark. Den er tildelt i kategorien «Excellent Communications Design – Game Design».

Konkurransen om oppdraget
Folketinget utlyste en konkurranse hvor de ønsket et spill som kunne gi elevene både motivasjon og kompetanse til å delta i dansk demokrati, samtidig som de fikk kunnskap om lovprosessen. Her har Mediafarm som nevnt flere tilsvarende prosjekter i ryggsekken, og det var en selvfølge å delta i konkurransen. En solid og spennende utfordring vi tok på største alvor! Etter flere måneder med hardt arbeid, mange tårer, kompromisser og noen få øyeblikk med glede, stod vi igjen litt tynnere i håret og med et konsept vi hadde tro på. Og desto større var gleden da vi ble satt på øverste pallplass med løsningen vår, og fikk tildelt oppdraget av Folketinget. En stor dag for Mediafarm!

Om utviklingen
Seiersrusen fra å vinne en slik konkurranse, har ofte en glidende overgang til en fase av bekymringer, innslag av selvkritiske refleksjoner og mange spørsmål kretsende rundt temaet «hva gjør vi nå». Så det er med en viss skrekkblandet fryd vi går løs på slike mammut-oppgaver. Uansett, det var bare å se mammuten i hvitøyet og ta fatt på utfordringen. Med dyktige partnere som Workz i Danmark på konsept, Metronome på medieproduksjon og andre gode samarbeidspartnere på scenografi og IT utstyr, fikk vi detaljert et konsept som med Folketingets velsignelse ble satt i produksjon.

Slike prosjekter er relativt komplekse, og krever tett samarbeid mellom alle partene og ikke minst med kunden. Her er det mange fagområder som skal komme sammen og yte sitt beste, inn i en felles løsning hvor scenografi, teknisk utstyr, egenutviklet programvare spiller sammen i harmoni og leverer en unik læringsopplevelse. Med en robust teknisk løsning som tåler å kjøre spillet hver eneste dag, flere ganger daglig, for alle de besøkende elev-klassene. Og det har vi fått til, også takket være Mediafarms egenutviklede spillmotor som er benyttet for løsningen.

Spillkonseptet
Spillet er utviklet for ungdomsskoleelever som målgruppe, og det var derfor viktig å utvikle et konsept som traff innertier for denne målgruppen på deres egne premisser. Som Folketinget så fint selv har beskrevet det: Med virtuelle verktøy og i en autentisk setting gir læringsspillet et innblikk i stortingspolitikernes lovarbeid. I spillet er det elevene selv som har hovedrollene når vanskelige politiske beslutninger skal tas med avgjørende innflytelse på det danske samfunnet. Og som det vil åpenbare seg for elevene, er det mange aspekter en må håndtere i dette arbeidet.

Spillet starter med at elevene får presentert to lovforslag, et om klima og et om genterapi. I løpet av spillet møter de utfordringer som må løses gjennom dialog, argumentasjon, samarbeid og kompromisser. Her får elevene virkelig ta og føle på alle sider av demokratiet. De opplever intense politiske beslutningsprosesser, som gir dem innsikt i hvordan lover lages, og de utfordres på egne holdninger til de politiske spørsmålene. Alt dette leder frem til at sekken snøres i en avgjørende og spennende avstemning om hvorvidt lovforslagene går gjennom.

Veien videre
Slike besøkssenter og interaktive læringsspill krever drift og vedlikehold. Og dette har vi lang erfaring med i Mediafarm. Folketinget har derfor tegnet en egen support- og vedlikeholdsavtale for løsningen. Dette er en fin måte å sikre kundens investering i løsningen på. Ikke minst følger vi opp med gode forbedringer underveis, som bidrar til å gjøre et superbra og prisbelønnet spill enda bedre. Vi gleder oss mye til fortsettelsen sammen med Folketinget!