DFØ

Et effektivt og praktisk læringsprogram om endringsledelse for ledere i offentlig sektor.

Utfordringen var å lage et effektivt læringsprogram på temaet endringsledelse. Programmet skal gi viktig innsikt i lederens ansvar, oppgaver og muligheter i enhver endringsprosess, uansett om resultatet er en større omstilling eller en mindre justering i måten man jobber på. Formålet er å bygge handlingskompetanse, som betyr å dyktiggjøre ledere på både hva de skal og bør gjøre – og hvordan de faktisk gjør det.

Kurset skal være særlig relevant for mellomledere, men også interessant for alle som jobber med endring og utvikling. Det skal passe både om en står ovenfor, midt i eller akkurat har gjennomført en endringsprosess. Dersom man er flere ledere i samme virksomhet som tar kurset sammen, skal kurset invitere til å ta nyttige diskusjoner om hva som skal kjennetegne god endringsledelse.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
Praktiske case og oppgaver som sentrale virkemidler.

Endringsledelse er et fagfelt med mange teoretiske tilnærminger. Løsningen bygger på anerkjent teori og praktiske erfaringer med endringsarbeid i forvaltningen. I samarbeid med Blå Mediamentor utviklet Mediafarm et konsept med en vesentlig andel praktiske case og oppgaver. De ulike delene i kurset tar utgangspunkt i konkrete utfordringer som ledere blir stilt overfor, og brukeren får muligheten til å utforske ulike handlingsvalg knyttet til situasjoner. Gjennom tilbakemeldinger på valgene blir brukeren bevisst på både teori og praksis.

Tilbakemeldingene er utformet som faglige råd, verktøy og metoder. Avslutningsvis oppsummeres læringspunktene fra kurset i en oversikt som kobles sammen med brukerens egne erfaringer og refleksjoner i et jobbstøtteverktøy som kan brukes i lederhverdagen.

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre. Det inngår i «Lederpakken», som er en serie med korte og praktiske kurs for ledere i offentlig sektor under temaene endring og omstilling.

Ledelse som tema.


Det er et voksende fokus på former for ledertrening og lederkompetanse i bedrifter. Mediafarm har solid erfaring med ulike typer ledelsesprogrammer som utviklet for kunder som DFØ, Norges Bank og Equinor. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.