Forskerforbundet

Forskerforbundets har mer enn doblet antallet kurs siden 2016. Nå legger de til nok et spennende kurstilbud hvor man kan lære om lønnsforhandlinger av romforskeren Rasmus.

Forskerforbundet ønsket å lage et digitalt læringsprogram om lønnsforhandlinger som skulle gi nye tillitsvalgte en grunnleggende innføring i lokale forhandlinger. Dette innføringskurset følges senere opp med heldagskurs i lov- og avtaleverk og lønnsforhandlinger.

Forskerforbundet ønsket også at kurset skulle være et godt oppslagsverk med samling av nyttige ressurser og relevante lenker.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
En løsning som appellerer til ferske tillitsvalgte.

Mediafarm utviklet et konsept med en frisk tilnærming og «glimt i øyet» som appellerer til ferske tillitsvalgte. Vi følger reisen til den nylige unevnte tillitsvalgte Rasmus som relativt uerfaren tillitsvalgt og som minst like uerfaren i lønnsforhandlinger. Rasmus er romforsker og utpreget ja-menneske og møter på en rekke utfordringer underveis i disse forhandlingene.

Løsningen spiller på humor, gjenkjennelse og identifikasjon hos brukeren. Reisen til tillitsvalgte Rasmus utgjør en rød tråd i programmet, og er basert på dramatiserte filmsekvenser av Rasmus og motparten i forhandlingene. Dette kombineres med infographics, tekst og fortellerstemme som formidler mye av det teoretiske innholdet for øvrig i programmet.

Rasmus trenger hjelp.


Rasmus er romforsker og ja-menneske. Så nå sitter han som nyvalgt tillitsvalgt og gruer seg til sine første lønnsforhandlinger. Hvordan det går får målgruppen se som en historie og rød tråd i e-læringskurset. Sjekk gjerne ut teaseren nedenfor.

Hele kurset tar 25 minutter, og inneholder tips til forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Kurset er laget i to varianter: En for tillitsvalgte innenfor staten, Virke og KS, og en variant for tillitsvalgte i Spekter og Abelia. Brukerne får tilgang til kurset via tillitsvalgtportalen.