Lundin

En annerledes tilnærming til et viktig tema. Mediafarm tok utfordringen!

Lundin ønsket et utradisjonelt læringsprogram, som var ulikt de tradisjonelle HMS kursene, og som appellerte sterkere til målgruppen.

Målet var derfor å få laget et digitalt læringsprogram med en annerledes tilnærming, som skulle engasjere positivt og bli snakket om i organisasjonen.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
En frisk tilnærming med bruk av interaktiv video

Mediafarm vant anbudskonkurransen med konsept hvor bruk av interaktiv video er et sentralt virkemiddel. I interaktiv video blir det avspilt en dramatisert situasjon hvor brukeren selv etterpå må foreta et konkret handlingsvalg i situasjonen. Brukeren sitter altså i førersete og styrer historiefortellingen.

Dette er et flott virkemiddel for å skape engasjement og involvering hos brukeren. Scenene i disse videosekvensene handler om Lundins 5 viktigste læremål. Disse scenene ble laget med en god klype humor. Samtidig var situasjonene nøye gjennomtenkt i forhold til relevans i daglig arbeid.

Relevante situasjonscase.


Hensikten var å skape engasjerende scener og situasjoner alle brukerne i målgruppen kunne identifisere seg med. I handlingsvalgene fikk brukerne også lov å velge de opplagt feil alternativene, for å se konsekvensen av disse. Selv om HMS og K omhandler alvorlige tema, er det aldri feil å kunne bringe frem smilet i en læringssituasjon.

Scenene ble filmet med skuespillere. Kurset fikk svært god mottakelse av toppledelse og ansatte.