Fremtind

Mediafarm hjelper Fremtind lykkes med læring gjennom rådgivning, opplæring og bistand i utvikling av læringsprogrammer.

Vi i Mediafarm ønsker å være en langsiktig læringspartner for våre kunder. Og for Fremtind har vi fått muligheten til å være nettopp det!

Fremtind har utviklingsressurser i egen organisasjon, men har hatt behov for en partner som har kunne bistå med kompetanse og kapasitet innenfor blant annet generell rådgivning, pedagogikk, design og produksjon.

Oppgaver.


  • Rådgiving
  • Pedagogikk
  • Opplæring
  • Multimedieutvikling
  • Manusutvikling
  • Grafisk design
Ulike former for rådgivning og bistand

Mediafarm har bistått Fremtind med kompetanseheving og opplæring i programpakken til for utvikling av e-læring, Articulate 360. Med dette kompetanse på dette verktøyet er Fremtinds egne ansatte i stand til å utvikle enkle digitale kurs på egen hånd.

Mediafarm har også bistått med støtte i bruken av verktøyene når Fremtind sine ansatte har trengt dette. Og vi har også bistått i deres egen produksjon på flere måter. Med vår kompetanse innen både produksjon, grafisk design og tekniske løsninger, har vi utviklet læringsressurser for Fremtind, og sammen med Fremtind.

Det har vært viktig å bistå med kompetanse i forhold til bruk av maler. Å bidra til at kurs utvikles på en felles lest og med et konsistent utrykk i tråd med Fremtind sin visuelle profil.

Mediafarm har også bistått med pedagogisk rådgivning i forhold til utvikling av konseptuelle løsninger som treffer og engasjerer målgruppen, og i utvikling og kvalitetssikring av manus for de ulike læringsprogrammene.

Bredt spekter av oppgaver


Vår er faring er at kunder har svært ulike behov når det kommer til rådgivning og bistand. Som læringspartner ønsker derfor vi å bidra der kunden trenger oss – om det er pedagogisk rådgivning, utvikling av kompetansestrategier eller bistand til utvikling. Slik vi også har gjort for Fremtind, i forhold til deres konkrete behov.