Lyse

Som læringspartner har Mediafarm fått gleden av å bistå Lyse i utviklingen av et effektivt, engasjerende og pedagogisk variert lederutviklingsprogram for lederne i deres organisasjon.

Lyse hadde behov for bistand til å konseptualisere og detaljere sitt nye lederutviklingsprogram. Målgruppen var ca 250 ledere i Lyse, på tvers av ulike avdelinger, funksjoner og nivåer. Lederutviklings-programmet skulle inneholde systematiske tiltak for å øke ledernes kunnskaper, ferdigheter, evner og motivasjon. Et virkelig spennende og utfordrende arbeid som vi i Mediafarm fikk anledning til å bistå Lyse med!

Mer konkret har Mediafarm bistått i både utformingen og gjennomføringen av programmet. Med pedagogisk rådgiving, utvikling og produksjon i samarbeid med Lyse. Programmet er tredelt og består av e-læringsmoduler, digitale- og fysiske samlinger.

Oppgaver.


  • Pedagogisk rådgiving
  • Konseptutvikling av helhetlig program
  • Filmproduksjon
  • Konseptutvikling av e-læring
  • Manusutvikling, e-læring
  • Design, e-læring
  • Konsept og innhold for fysiske samlinger
  • Konsept, design og utvikling av læringsduk og materiale til samlinger
  • Bistand i gjennomføring av samlinger
  • Evaluering av læringstiltak
Lederutvikling med varierte pedagogiske tiltak

Basert på det overordnede konseptet for lederutviklingsprogrammet ble det utviklet detaljerte programmer med ulike virkemidler for e-læringsmodulene og de digitale og fysiske samlingene. Mediafarm har bistått i utviklingen av konsepter, design, filmproduksjon og øvrig multimedieutvikling for e-læringsmodulene. For de digitale og fysiske samlingene har vi bistått Lyse i utviklingen av gjennomføringsmetodikk og program-maler for gjennomføring av samlingene.

For de fysiske ledersamlingene har vi også bistått i design og utvikling av arbeids- og læringsduk med scenarier og oppgaver. Vi har også levert generell bistand under den praktiske gjennomføringen av de fysiske samlingene.

En svært vellykket gjennomføring


Lederutviklingsprogrammet har fått svært positive tilbakemeldinger etter gjennomføringen fra deltakerne, og blir sett på som meget vellykket. Tilbakemeldingene er hentet fra utførte kvantitative undersøkelser i Lyse. Med vårt engasjement underveis synes vi jo dette var kjempegøy på vegne av Lyse! Det skal også lages nye moduler av ledelsesutviklingsprogrammet for nye temaer til høsten.