Folketinget

Kjemp for dine saker i Politiker for en dag! Et besøkssenter og læringsspill om demokratiet i Danmark for elever i 8. og 9.klasse.

Mediafarm har sammen partnere utviklet Folketingets nye besøkssenter i København. Senteret er arena for et multimediebasert rollespill hvor skoleelever i 8. og 9. klasse lærer om Folketinget.

Med virtuelle virkemidler og i autentiske rammer gir læringsspillet Politiker for en dag elevene et innblikk i folketingspolitikernes lovgivningsarbeid, om demokrati og samfunnsdeltakelse.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Pedagogikk
  • Programmering
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
Et engasjerende digitalt læringsspill.

Elevene deles inn i fiktive partier og skal ta stilling til flere lovforslag. Spillet ligger nært opp til saksbehandling i det ekte Folketinget. Elevene må forholde seg til demokratiske spilleregler, til presset fra media og til sine velgere og motstandere. En elev uttrykte det slik:

«Jeg ble skikkelig involvert, og opplevde at utfordringene i spillet ble verdens viktigste akkurat da.»

Gjennom spillet må elevene gjøre nødvendig research og de må svare velgere. Ikke minst må de tåle blitzregnet fra journalister og stå fast i knallharde debatter. Partiene kjemper om sine fanesaker, men må også finne kompromisser med andre partier for å få gjennomslag for sin sentrale politikk i lovene som vedtas eller ikke.

4 kjøringer hver dag.


Spillet, som har en gjennomføringstid på 2,5 timer, ble lansert i januar 2022 og går for fulle hus med 4 besøk per dag. Spillet gjennomføres i kombinasjon med en omvisning i Folketinget.

Senteret er på 280 m2 og har en utstyrspark på ca. 40 PC’er/tablets, 35 skjermer, høyttalere, kameraer, forsterkere, lysanlegg og servere. Alt utstyr og spillet framdrift styres automatisk av Mediafarms egen spillmotor COOL.