Trygg Trafikk

Mediafarm har utviklet et læringsprogram for ungdom som skal forebygge trafikkulykker.

Veivalg er et undervisningsopplegg for skoleklasser på 10. trinn. Opplegget er laget for å få ned den kraftige økningen i trafikkulykker som skjer ved fylte 16 år. Mediafarm har utviklet opplegget for Trygg Trafikk og Norsk vegmuseum i samarbeid med pedagogen Håvard Tjora.

Veivalg består av en lærerveiledning og tre innholdsmoduler som vekselvis blir gjennomført av lærer på storskjerm og i elevarbeid. Opplegget legger i stor grad opp til diskusjon og dialog. Innhold formidles med video, interaktiv simulering, hørespill, holdningsoppgaver og praktiske oppgaver utendørs eller i klasserommet.

Oppgaver.


  • Pedagogisk rådgiving
  • Konseptutvikling av helhetlig program
  • Oppgavedesign
  • Filmproduksjon
  • Infografikk
  • Utvikling i Articulate Rise
Et samarbeidsprosjekt med kunde

Gjennom pandemien erstattet Veivalg et besøk på Norsk vegmuseum fra skoler i regionen Innlandet. Veivalg skal videreutvikles med sikte på å bli et nasjonalt tilbud. Innholdet er satt sammen i verktøyet Articulate Rise, og gjennomføringen tar totalt en halv dag.

Målet med opplegget er blant annet å få ned ulykkene gjennom å påvirke ungdom til å ta trygge valg i trafikken.