NDLA

Hva gjør du når smitten herjer i Kongsland, hvor du sitter på både ansvaret og all beslutningsmyndighet?

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående skole og opplæring. Mediafarm har på oppdrag fra NDLA utviklet et digitalt nettspill – Pandemi-spillet!

I dette spillet styrer man smittevernmyndighetene i det lille fiktive landet Kongsland, et velutviklet land i Europa. I hovedstaden er det oppdaget et smitteutbrudd av et hittil ukjent virus. Det sprer seg i befolkningen og det er spillerens oppgave å få kontroll over smitten og bekjempe den! Spilleren må innhente mest mulig informasjon om smitten, og ut fra det velge de tiltak en mener er best for å bekjempe smitten. Men man må også ta hensyn til samfunnsøkonomien, bedrifter og sørge for at befolkningen er fornøyd. Så blir det mange hensyn å balansere!

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Pedagogikk
  • Manusutvikling
  • Grafisk design
  • Teknisk løsning
  • Animasjon
  • Prosjektledelse

Ivaretar flere læringsmål.


Pandemi-spillet er et nettbasert spill som skal dekke en rekke læringsmål i flere fag som biologi, matematikk og helsearbeiderfag. Eksempelvis skal elevene kunne anvende modellering og simulering til å undersøke biologiske fenomen og sammenhenger, gjøre greie for hvordan virale og mikrobielle sykdommer oppstår, sprer seg og er nedkjempet, og tolke og bruke funksjoner i sannsynlighetsregning, matematisk modellering og problemløsning i denne sammenheng.