Andøya Space

Besøkssenteret Spaceship Aurora byr på opplevelser for både små og store romentusiaster.

Mediafarms oppdrag var å lage en opplevelse for Andøya Space centers besøkssenter som formidlet aktiviteten deres for en bred målgruppe; fra skoleelever til turister. Senterets hovedfokus er nordlysforskning. De får data fra sitt observatorium, men også fra raketter som de selv sender opp. Oppdragsgiveren er NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring.

Utfordringen lå i å lage noe som oppleves spennende av den brede målgruppen, og som i tillegg gir innblikk i romforskernes hverdag og kunnskap om nordlys.

Senteret i dag er også oppdatert med nytt innhold og VR teknologi.

Oppgaver.


  • Konseptutvikling og prosjektledelse
  • Grafisk design
  • Utstillingsdesign (SixSides)
  • Taktile elementer
  • Grafisk design
  • Multimedia utvikling
  • Interaksjonssystem
  • Multimedia rollespill
  • VR teknologi og hardware
Forsk på nordlyset og reis til mars med VR teknologi!

Mediafarm utviklet et konsept kalt «Spaceship Aurora» som inkluderer to oppdrag for besøkende: Ett der de drar på en romferd for å samle data, og ett der de observerer og forsker fra jordstasjonen. Oppdragene pågår parallelt og begge gruppene på 10 personer skal sammen finne ut hvorfor det er økt nordlysaktivitet i atmosfæren. Området har 17 skjermer som i hovedsak er utformet som kontrollpaneler, men de brukes også til å ta imot samtaler fra eksterne ressurser, for å studere solstormer og gi deloppdrag. For å opprettholde de besøkendes engasjement har Mediafarm lagt inn en kriserelatert hendelse midt i oppdraget. Opplevelsen forsterkes av lydeffekter og vibrasjoner. Kulissene er spennende og inspirerte av det virkelige forskningsmiljøet.

Mediafarm stod også for design og utvikling av de mest avanserte taktile/fysiske løsningene. Samarbeidsparter på utstillingsdesign var SixSides AS.

I 2020 ble spillet utvidet med et nytt oppdrag. Dette i sammenheng med at NASA sin nye Mars Rover, «Perseverance» ble skutt opp i 2020, som har norsk teknologi om bord. Den norske teknologien og den ekte forskeren er en integrert del av spillet.

Oppdraget «Reisen til Mars» er å søke etter bevis for at det har vært liv på Mars. Samme som den ekte NASA-roveren. Besøkende reiser til Mars i Spaceship Aurora. Underveis må en analysere ulike forskningsdata. Etter ha landet på Mars skal de utforske overflaten og samle jordprøver. De styrer små rovere ved hjelp av VR-briller, som gir de opplevelsen av å være på Mars’ overflate og får se dimensjonene av romskipet og landskapet.

En stor satsning.


Prosjektet var en stor satsning fra Andøya Space sin ide. Det inkluderte et nybygg og hadde et budsjett på 30 millioner kroner. Statsministeren ledet an den offisielle åpningen  med innvielse av ”Spaceship Aurora”.