Livredning med CPRmeter

Laerdal Medical

Laerdal Medical tildelte Mediafarm oppdraget om utvikling av et multimediebasert instruksjonsprogram for deres produkt CPRmeter.

Laerdal Medical ønsket et instruksjonskurs knyttet til deres produkt CPRmeter som skal gjøre det enklere å utføre korrekt hjerte-lunge-redning – noe som dramatisk som påvirker sjansene for å overleve når det utføres førstehjelp.

Siden korrekte teknikker og metoder er en vesentlig del av programmet kombinert med produktet, ble en del av utfordringen å visualisere dette på best mulig måte.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • 3D animasjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
3D animasjoner som sentralt virkemiddel.

Vi laget et videobasert program hvor animasjoner ble en sentral del for å visualisere teknikker og metoder. Dette ble kombinert med animerte tekster som visualiserer viktige stikkord, og et kommentarspor som kommuniserer detaljene rundt hva som visualiseres.

Alt kombinert ble resultatet et lettfattelig program som kommuniserer produktet på en visuell og forståelig måte.

Mål for å forbedre.


CPRmeter2 kan hjelpe medisinskpersonell med å utføre kvalitets-HLR i de første kritiske øyeblikkene etter hjertestans. For forskning viser at HLR av høy kvalitet redder liv. CPRmeter2 er en enkel måte å skire at det gis kompresjoner av god kvalitet ved at den gir tilbakemelding i sanntid om dybde, hastighet og oppslipp på bryst. I etterkant av hendelsen kan utført HLR evalueres ved hjelp av hendelsesstatestikker. Du kan lese mer om produktet her: https://laerdal.com/no/products/simulation-training/resuscitation-training/cprmeter-2