DSB, Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Gjennomføring av livestreamet fagdag for å heve DSB sin kompetanse innen digital læring

DSB (direktoratet for sikkerhet og beredskap) ønsket å gjennomføre en fagdag for å heve den generelle kompetansen innen digital læring, og hvordan de kunne utnytte tilgjengelig teknologi for å kunne tilby læring på nye måter og til nye målgrupper. De ønsket å engasjere eksterne ressurser til denne gjennomføringen. Dette var en utfordring vi i Mediafarm selvsagt synes var kjempespennende!

Målet var blant annet at deltagerne skulle lære om ulike former for digital læring, når de kan være hensiktsmessig å benytte og styrker og svakheter ved ulike digitale læringskonsepter. DSB ønsket også innsikt i hvilken pedagogisk kompetanse som kreves for å utvikle god digital læring og en bedre forståelse for hvordan digital læring kan spille en sentral rolle i kunnskapsformidlingen eksternt og internt.

Oppgaver.


  • Rådgivning
  • Innholdsdefinering
  • Pedagogikk
  • Kursopplegg
  • Gjennomføringsplan
  • Teknisk løsning
  • Livestreaming
  • Prosjektledelse
Praktisk gjennomføring av opplegget

Vi gjennomførte fagdagen med bruk av Teams Live events. Dette gjorde vi for å sikre at alle deltakerne hadde god kvalitet på bilde og lyd. Gjennomføringen var delt inn i sesjoner med de ulike temaene som DSB etterspurte. Sesjonene var en mix av direktesending fra studio og opptak gjort på forhånd. Dette gav oss mulighet til å iscenesette og skape variasjon i formidlingen.

Deltakerne ble invitert til å sende inn spørsmål i Teams Live Q&A. Noen av disse ble besvart på direkten, mens andre ble besvart i en rapport etter fagdagen.

God planlegging.


Fagdagen ble planlagt i detalj. Tekniske løsninger ble testet ut og gjennomføringen ble prøvd ut i fullskala som en generalprøve. Det er viktig for å få til en sømløs live avvikling over 5 timer. I pausene la vi inn pauseinnslag. Det er viktig at sendingen ikke går «i svart», men at lyd og bilde signaliserer at den fortsatt pågår.

Opplegget fikk meget gode tilbakemeldinger fra kunden, for både innholdet og den tekniske gjennomføringen.