VID

Bruk av VR åpner for nye og spennende måter å lære på. Med VR-briller og 360-videoer kan studenter ved VID trene på virkelighetsnære og krevende situasjoner de kan møte i praksis som helsepersonell.

Se for deg følgende. Du er nyutdannet vernepleier, full av kunnskap og forventninger i en ny og spennende jobb. Du er på vei til en oppfølgingssamtale hjemme hos en bruker og plutselig treffer virkeligheten deg, hardt og uten forvarsel!

Der står du, alene i stua med en mann som ikke har sovet, som er stressa og sint. Han er overbevist om at barnevernet skal ta barnet hans, at du og resten av «systemet» forsøker å knekke ham. Du prøver å roe ham ned, men det går ikke, stemningen blir amper og pulsen stiger.

Hva gjør du? Hva sier du? Det er ikke lett å vite om du ikke har trent på det.

Oppgaver.


  • VR teknologi
  • Videoproduksjon
  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimedieutvikling
  • Prosjektledelse
Realistisk trening som gjenspeiler virkeligheten

På oppdrag for VID Vitenskapelige Høgskole har vi utviklet en arena for simulering og aktiv læring. Denne arenaen har fått navnet og adressen Solstien 3.

Formålet med Solstien 3 er å forberede studenter på utfordringer de kan møte i praksis som helsepersonell eller sosialarbeidere. I flere realistiske scenarier får studentene oppleve ulike krevende situasjoner med 360°-videoer. På denne måten får de øve på reelle situasjoner før de møter brukere og pasienter, slik at de kan tilegne seg dybdekunnskap og samhandlingsferdigheter.

Øving på situasjoner og arenaer som i størst mulig grad gjenspeiler virkeligheten de skal utøve sitt yrke i, er sentralt for å tilegne seg denne kompetansen. Å øve tilstrekkelig på dette i trygge omgivelser har tidligere vært vanskelig.

Bruk av VR teknologi gjør læringsarenaen svært realistisk og studentene får felles opplevelser som et fundament for læringsaktiviteter. Arenaen skal både stimulere til utforskende læring og til å vurdere egen læring. Situasjonene og tilhørende oppgaver er tilpasset felles læringsutbytter for bachelorutdanningene.

Mange bruksområder.


Å utvikle et virtuelt læringshus som benytter realistisk simulering og studentaktive læringsmetoder gir oss verdifull spisskompetanse på en svært effektivt og praksisnær metode for å skape læringsrike opplevelser. En slik løsning kan være relevant for mange temaer og prosjekter hvor praksis og trening på krevende og virkelighetsnære situasjoner er viktig. Praksis, teori og samhandling i læringsaktiviteter skaper rammer for effektiv og relevant læring.