9 Livreddende regler

AkerBP / Equinor

9 enkle regler som redder liv. Et opplegg utviklet av Mediafarm på oppdrag fra Equinor og Aker BP.

IOGP (The International Association of Oil & Gas Producers), har utgitt et sett med 9 såkalte livreddende regler. Equinor og Aker BP ønsket å samarbeide om en produksjon for å sette fokus på disse reglene og benytte disse i sitt arbeid med sikkerhet for norsk sokkel – for å redde liv. For når man ser tilbake på de viktigste erfaringene fra ulykker der liv har gått tapt, finner man at mange av disse livene kunne ha vært reddet dersom man hadde fulgt disse 9 enkle reglene.

De ønsket derfor en filmbasert produksjon som kunne benyttes i ulike sammenhenger. De ønsket en åpen nettbasert ressurs tilgjengelig for både egne ansatte, kontraktører og andre relevante målgrupper. De ville også vise filmene på heliporten til personell før avreise offshore, og i egne sikkerhetskampanjer.

Det var ønskelig at filmene skal kunne gjennomgås av enkeltpersoner med den hensikt å få dem til å reflektere over egne erfaringer og praksis rettet mot de livreddende reglene.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
Levendegjøring av reglene

Mediafarm utviklet et konsept som handlet om å «levendegjøre» hver av de 9 symbolene som representerer hver sin livreddende regel. Basert på enkle symboler og tydelige regler som er lette å huske å forstå, utviklet Mediafarm 9 filmer om 9 livreddende regler.

Alle filmene ble presentert i en egen responsiv nettløsning som Mediafarm utviklet. På nettsidene finner man også lenker til andre relevante ressurser for hver av de 9 reglene.

Et tredelt konsept.


Alle filmene begynner med et dramatisert anslag (scene) som indikerer temaet for regelen, risiko og at noe skjer! Denne scenen skal fange brukerens oppmerksomhet og setter konteksten for gjennomgangen av regelen, og skaper relevans.

Etter scenen gås regelen og symbolet gjennom i detalj – hva regelen betyr, hvilke spørsmål en bør stille seg og hvilke prosedyrer man bør følge. Dette formidles visuelt ved hjelp av forklarende animasjoner av de enkelte symbolene.

Etter gjennomgangen formidler egne ansatte som jobber med det aktuelle området, praktiske tips, råd og hvordan de selv praktiserer regelen. Disse ansatte utfordrer til slutt brukeren på hvordan de selv kan praktisere regelen på i sitt arbeide – «Hva betyr denne regelen for deg?»