Jærmuseet

Mediafarm vant konkurransen om utvikling av et levende senter for Garborg – Nasjonalt Garborgsenter

Nasjonalt Garborgsenter ønsket å være et levende senter for litteratur, demokrati, kunnskap og skaperkraft, med utgangspunkt i Arne og Hulda Garborg. Senteret ønsket og nå folk flest, og ungdom spesielt.

En viktig målsetting var at besøkende skulle kunne ta på, involvere seg og engasjere seg. «Mot til å meina» skulle være senterets slagord. Vi valgte derfor å bryte med tradisjonell utstillings- og museumstankegang ved å vektlegge interaktive og involverende løsninger for store og små, både med og uten sensorteknologi og skjerm. Med innslag av gammelt og nytt, lek, alvor og aktualiseringselement ville vi gjøre litteratur, forfatterskap og tematikk dagsaktuelt.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Videoproduksjon
  • Multimediautvikling
  • Rollespill
  • Teknisk løsning
  • Hardware
  • Scenografi (Arkidea)
Et senter med spennende taktile og digitale løsninger

Vi utviklet et levende senter. Taktilt og digitalt. Vi skapte skyggeteatre, dikterhjul, byggeklosser, dikterverksted, spørreleker, lydskuffer, en interaktiv døpefont og ikke minst: Tekster som lever visuelt og audielt. Utstillingen inneholder også rollespillet «Strid» for skoleklasser i videregående skole.

Tematisk tar spillet for seg Arne og Huldas språkengasjement, samtidig som problemstillingen er relevant for denne målgruppen i dag. I det fiktive landet «Heimland» forbereder regjeringen en folkeavstemming. Skal landet gå over til engelsk som offisielt hovedspråk og kutte ut det nasjonale språket? Elevene jobber for eller imot forslaget i ulike interesseorganisasjoner.

Et tett samarbeid.


Garborgsenteret ble et senter der Huldas og Arnes liv fremstår i ny og spennende drakt for det moderne mennesket! Og senteret er et resultat av et godt og tett samarbeid.

«Som museum har Garborgsenteret hatt behov for å kvalitetssikra faktainnhaldet og ta del i den kreative prosessen. Mediafarm har lagt til rette for mykje dialog og diskusjon undervegs i prosessen, som har resultert i spennande og nytenkande løysingar. Den tette kontakten mellom Garborgsenteret har vore opplevd som uvurderlig for gjennomføringa av arbeidet med utstillinga. – Inger Undheim, avdelingsleiar, Nasjonalt Garborgsenter»