Grønne anskaffelser

DFØ

Økt fokus på grønne anskaffelser som gir verdi for både virksomheten, brukerne, næringslivet og samfunnet.

Det er økt fokus på miljø i de offentlige anskaffelsesprosessene, og anskaffelsesloven § 5 står det at offentlige oppdragsgivere «skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.» Grønne anskaffelser gir verdi for både virksomheten, brukerne, næringslivet og samfunnet.

I denne konteksten ønsket DFØ utviklet et digitalt læringsprogram (e-læring) som skulle gi en enkel og praktisk innføring i hva grønne anskaffelser er og hvordan man som oppdragsgiver kan stille gode klima- og miljøkrav i anskaffelsene. Målet deres med kurset er at brukeren blir inspirert og motivert til å gjennomføre egne grønne anskaffelser. Kurset er basert på det publiserte gjeldende veilederdokumentet for grønne anskaffelser.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Manusutvikling
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
Praktisk tilnærming med relevante eksempler.

For å gi en praktisk innføring, og samtidig motivere brukeren til gjennomføring av egne grønne anskaffelser, ble kurset bygget på mange gode eksempler på hva andre offentlige innkjøpere i ulike kommuner har gjort.

På denne måten fikk vi sikret både forståelse og praktisk erfaringsoverføring gjennom gode eksempler. Og samtidig vise at dette faktisk lar seg gjøre i praksis.

Film som sentralt virkemiddel.


De praktiske eksemplene fra kommunene er visualisert med film som virkemiddel, gjennom troverdige intervjuer med de ansvarlige for anskaffelsene. Dette er kombinert med oppgaver underveis, animert infografikk og med en engasjerende programvert som danner kontinuiteten i programmet. Konseptet har fokusert på å ha en praksisnær tilnærming til et relativt komplekst tema.

Teknisk er kurset basert på Mediafarms nettbaserte (HTML5) plattform, som er en av markedets ledende til å oppfylle kravene til universell utforming.