Læringsløsning for KOMBA

VID

Digital læring for minoritetskompetanse i barnevernet

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en viktig del av barnevernsarbeidet i alle deler av landet. KOMBA står for minoritetskompetanse i barnevernet og er et opplæringsprogram hvor målgruppen er ansatte i barnevernet, fosterhjemstjenesten og barnevernsinstitusjoner.

I denne forbindelse var målet å utvikle et mobilvennlig nettsted med gode nettleksjoner og læringsressurser til bruk i opplæringsprogrammet. Nettleksjonene skulle ha som hensikt å legge frem sentrale tematikker og problemstillinger relatert til minoriteter i barnevernet på en kort, konsis og pedagogisk måte.

Oppgaver.


  • Konseptualisering
  • Grafisk design
  • Prototyping
  • Multimediautvikling
  • Videoproduksjon
  • Teknisk løsning
  • Prosjektledelse
En sammensatt løsning med flere virkemidler og ressurser.

Løsningen ble et opplæringsprogram med nettsted, nettleksjoner, samlinger og ressursbank. I dette prosjektet var det viktig å jobbe tett med de dyktige ekspertene i VID for å utvikle gode læringsressurser. Med utgangspunkt i godt manusgrunnlag og definerte læringsmål kom vi sammen frem til gode og konkrete løsninger. Som en del av prosessen, benyttet vi prototyping i utviklingen av nettstedet og nettleksjonene.

Nettleksjonene ble utviklet som ca. 10 min. videosekvenser, og er en sentral del av opplæringsprogrammet. For å formidle læringsinnholdet på en engasjerende og effektiv måte, valgte vi å benytte animert infografikk kombinert med filmsekvenser og intervjuer av eksperter. Nettleksjonene ble strukturert i seks deler, som tar opp aktuell tematikk og problemstillinger relatert til minoriteter i barnevernet.

Fokus på brukervennlighet.


Nettstedet ble utviklet med fokus på brukervennlighet, universell utforming og at det skulle fungere optimalt på mobil og nettbrett, i tillegg til pc. I utviklingen av nettstedet har vi også lagt til rette for enkel oppdatering av innhold.

Du kan sjekke ut hele Komba programmet her: www.komba.no. Videosekvensen ovenfor er hentet fra nettstedet.