Stortinget

Valget er ditt! Et digitalt læringsspill om demokrati. Utviklet som både fysisk spill i Stortingets lokaler og som nettbasert spill til bruk i klasserom.

Tenk deg at du får være stortingsrepresentant og kan bestemme veien videre for Norge. Dette får elever i ungdomsskolen lov til. I spillet Valget er ditt skal de bestemme Norges fremtid på viktige områder. Spillet har vært i bruk ved besøk på Stortinget siden 2007 med stor suksess. Stortinget ønsket å gjøre suksessen tilgjengelig i hvert klasserom via Internett og gav oppdraget til Mediafarm.

Nettversjonen ble lansert før stortingsvalget høsten 2021. Spillet har fått svært gode tilbakemeldinger fra lærere og elever. Noen utsagn som er brukt:

 • Dette ble virkelig en stor suksess!
 • Dette spillet traff blink.
 • Elevene hadde bare lovord om spillet.
 • Dere har laget et genialt spill.
 • Dette var topp!

I korte trekk handler spillet om å få gjennomslag for viktige saker til beste for nasjonen. Klassen deler seg i fiktive partigrupper og gruppene går gjennom prioritering av saker innenfor 5 politikkområder. Prioriteringen stiller elevene på vanskelig dilemma som må løses gjennom diskusjon og kløktig argumentasjon. Hva er viktigst, og hva kan de få gjennomslag for hos velgerne?

Oppgaver.


 • Konseptualisering
 • Pedagogikk
 • Manusutvikling
 • Grafisk design
 • Teknisk løsning
 • Animasjon
 • Prosjektledelse
Intensiteten stiger og pulsen øker.

Mot slutten av spillet prioriterer gruppene sine partiprogram og starter jobben med å overbevise de andre gruppene om prioriteringen de har valgt. Stemningen og temperaturen stiger frem til valgnatten. Det er hektisk aktivitet i klasserommet. Meninger og argumenter hagler.

Valget er i gang. Hvem vinner? Spenningen utløses når valgresultatet tikker inn på storskjerm. Vi vant! Jubelen står i taket.

Vurder konsekvensene.


Etter valgresultatet blir elevene presentert for hva velgerne mener om valget og mulige konsekvenser i fremtiden. Valgene vi tar har konsekvenser for fremtiden. Dette er et av de sentrale læremålene for spillet. Elevene får også god trening i argumentasjon og kunnskap om Stortinget og demokratiske spilleregler.

Spillet gjennomføres i løpet av en dobbelttime. Spillet styres av Mediafarms egen spillmotor COOL.