Aker BP

Hvordan sørge at nyansatte blir kjent med selskapet, og gi dem en god og rask start?

Mediafarm fikk oppdraget med å lage et læringsprogram som skal gi ansatte en innføring i selskapets verdier, kultur, HMS, selskapsstruktur og ikke minst den ansattes rolle i selskapet.

Kurset skal bidra til å underbygge felles identitet, og fremme god bedriftskultur hvor den enkelte ansatte tar initiativ til å bringe selskapet fremover. Målgruppen er alle nyansatte.

Oppgaver.


  • Konseptutvikling
  • Manusutvikling
  • Prosjektledelse
  • Multimediautvikling
  • Videoopptak
Egne ansatte formidler budskapet.

Konseptet vi utviklet er i stor grad basert på uttalelser (statements) fra selskapets egne ansatte som kombinert med videoklipp fra virksomheten formidler budskapet. Bruk av egne ansatte skaper identifikasjon og gjenkjenningseffekter hos den nyansatte.

Innholdet formidles slik på en ekte, åpen og ærlig måte. Uttalelser fra nøkkelpersoner og ansatte er kombinert med korte tekster, illustrasjoner og animasjoner som formidler kunnskap, selskapsstrukturer og -prosesser på en forståelig måte. Kurset er delt opp i korte sekvenser og tar ca. 20 minutter å gjennomføre.

God onboarding er viktig.


De fleste bedrifter anerkjenner at god onboarding av nyansatte er en svært viktig for virksomheten – og ikke minst for den nye ansatte. Mediafarm har solid erfaring med ulike typer onboardingprogram og introduksjonskurs for ansatte. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.